TudástárTudástár

 

Szakirodalom

 • Az 1986. évi II. törvény a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelettel. Utolsó módosítása 2000. III. 1-jén lépett hatályba. [Másolat a könyvtárban hozzáférhető.]
 • Az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról [médiatörvény] Hatályos szövege elérhető a különböző jogszabályi CD-ken, pl.: www.ortt.hu vagy www.complex.hu [Másolat a könyvtárban hozzáférhető.]
 • A korhatár jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése. GFK Kutatás, 2006.február
 • Angelusz, R., Kommunikáló társadalom. Ferenczy Kiadó, Budapest, 1995.
 • Antalóczy, T., A szappanoperák genezise és analízise. Médiakutató 3. és 4. sz. (nyár és ősz), 2001.
 • Antalóczy, T., Szomszédok között. Szappanoperák az ezredfordulón Magyarországán. Antenna, 2006.
 • Aronson - Pratkanis, A rábeszélőgép. [A reklámról.] Budapest, Ab Ovo, 1996.
 • Aronson, E., A társas lény. Budapest, KJK, 1994.
 • Bajomi Lázár, P., A magyarországi médiaháború. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2001.
 • Bajomi-Lázár P., Közszolgálati rádiózás Nyugat-Európában. Budapest, Új Mandátum, 2000.
 • Bajomi-Lázár, P., Média, hatalom. A média-imperializmus tézise. Médiakutató, 2001. tavasz.
 • Barber, B., McVilág kontra demokrácia. Útban egy világméretű fogyasztói társadalom felé. Eszmélet 41. sz., 1998.
 • Barbier, F.L. - Bertho, C., A média története. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
 • Báron, Gy., A történetmesélés története. In: Drámapedagógiai magazin, 18. szám melléklete, 1999.
 • Baxter, J., Stanley Kubrick. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
 • Bazin, A., Mi a film? Budapest, Osiris Kiadó, 1995.
 • Bedő, I., Hírkönyv. Budapest, Rádióprint Kft., 1995.
 • Békési, L., Tévé előtt védtelenül. Budapest, Pont Kiadó, 1999.
 • Béres I. - Horányi Ö., Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris Kiadó, 1999.
 • Bernáth, L., Műfajismeret. Budapest, MÚOSZ, 1997.
 • Bíró, Y., A hetedik művészet. Budapest, Osiris Kiadó, 1998.
 • Bíró, Y., Nem tiltott határátlépések – Képkalandozások kora. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
 • Boda, E., Médiakalauz 1-3. (tankönyv) Budapest, Magyar Média Műhely, 1997.
 • Boda, E., Médiakalauz 4. Mozgóképkultúra, médiaismeret középiskolásoknak, 13 évtől (tankönyv) Budapest, Magyar Média Műhely, 1997.
 • Bodó, L., A film mondattana. Filmesztétikai szöveggyűjtemény. Pécs, JPTE-FEEFI, 1998.
 • Bolgár, Gy., A New York Times sztori. Budapest, Fortuna, 1993.
 • Bordwell, D., Elbeszélés játékfilmen. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.
 • Boyd–Barrett, O., The international news agencies. Constable London, 1980.
 • Buckingham, D., A gyermekkor halála után: felnőni az elektronikus média világában. Budapest, Helikon, 2002.
 • Buckingham, D., Médiaoktatás. Budapest, HSA Ú-M-K ZSKF, 2005.
 • Bugovics, Z., A torz(ító)szülött – Médiakritikai megközelítés. Budapest, Gondolat, 2004.
 • Buzinkay G., Kis magyar sajtótörténet. Budapest, Haza és Haladás Alapítvány, 1993.
 • Casetti, F., Filmelméletek 1945-1999. Budapest, Osiris Kiadó, 1998.
 • Csermely - Ráduly - Sükösd, A média jövője. Budapest, Média Hungary Kiadó, 1999.
 • Csonka Csabáné: Az alternatív pedagógiák tapasztalatainak hasznosítása az oktatásfejlesztésben.
 • Csonka Csabáné: Feljegyzés. A tartalmi fejlesztés területeiről.
 • Csonka Csabáné: Informatika, 3-4. évfolyam. Célok és feladatok.
 • Csonka Csabáné: Az OM Média Szakértői Bizottsága által kidolgozott ’Nemzeti Médianevelési Stratégiai Terv’ című anyag rövid összefoglalója.
 • Csúri, Á. – Illich, L., Gutenbergtől Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra. Szombathely, Sylvester Kiadó, 1998.
 • Dombi, G., - Varga, G., Ennyi? Ennyi! [Magyarország és az internethasználat 2003−2004-ben.] Népszabadság Infovilág extra melléklet, 2005. január 28.
 • Eco, U., Az írott sajtóról. – IN – Öt írás az erkölcsről. Budapest, Európa, 1995.
 • Eisenstein, Válogatott tanulmányok. Budapest, Áron Kiadó, 1998.
 • Erdélyi, I., Televízió a családban. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóintézet, 1998.
 • Fazekas I. - Nagy A., Szponzorálás, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
 • Film- és médiafogalmak kisszótára. Budapest, Korona Kiadó, 2002.
 • Földes, A., Hírháttér – Válságban az MTI, verseny a hírpiacon. Kreatív, 2004. július.
 • Frydman, M., Televízió és agresszió. Budapest, Pont Kiadó, 1993.
 • Fülöp, G., Az információ. Budapest, ELTE BTK, 1996.
 • Gabos E., (szerk.): A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra I. Nemzetközi Konferencia, Dobogókő, Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, 1999.
 • Gabos E., (szerk.): A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra II. Nemzetközi Konferencia, Dobogókő, Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, 2001.
 • Gabos E., (szerk.): A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra III. Nemzetközi Konferencia, Balatonalmádi. Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, 2006.
 • Gálik, G., Médiagazdaságtan. Budapest, Aula Kiadó, 2003.
 • Gelencsér, G., Képkorszak. Szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Budapest, Korona Kiadó, 1998.
 • Dr.Gellén K. , A gyermekek és a fiatalkorúak védelme a magyar médiajogban. Jogelméleti Szemle 2004/1.szám
 • Gerbner, G., A média rejtett üzenete. Válogatott tanulmányok. Budapest, Osiris - MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2000.
 • Giovanni, G., A tömegkommunikációs eszközök története. Budapest, Püski Kiadó, 1990.
 • Goodwin, R., - Nizharadze, G., - Nguyen Luu, L.A., - Kósa, É., - Emelyanova, T., Glasnost and the Art of Conversation: A multilevel analysis of intimate disclosure across three former communist countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol.30.No1. 1998.
 • Greenberg, B. S., - Kósa, É.,Young People and their Orientation to the Mass Media: an International Study. Department of Telecommunication. College of Communication Arts and Siences. Michigan State University, 1993.
 • Gregor, U., - Patalas, E., A film világtörténete. Budapest, Gondolat Kiadó, 1966.
 • György, P., Digitális éden. Magvető, Budapest, 1998.
 • György, P., Levél a mesterhez. Pesti Szalon, Budapest, 1994.
 • Gyürey, V. – Onffy, P., Chaplintől Mihalkovig (a foglalkozásvezető által kijelölt részek). Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.
 • Hall, E.T., Rejtett dimenziók. Budapest, Gondolat, 1987.
 • Ifj. Csákvári J. - Malinák J., Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. Budapest, "Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, 1998.
 • Hartai, L., - Muhi, K., Mozgóképkultúra és médiaismeret. (tankönyv) Budapest, Korona Kiadó, 1998.
 • Hoffmann, Istvánné - Buzási J., A reklám birodalmából , 2. Kiadás, Budapest, Bagolyvár Kiadó, 2000.
 • Hoffmann, Istvánné, Stratégiai marketing , Budapest, AULA Kiadó, 2000.
 • Holló, D., - Taródi, T., Videó ABC. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1995.
 • Honffy, P., Képek, mozgó képek, hangos képek. Médiaismeret kezdőknek. (tankönyv) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1999.
 • Horvát J., Televíziós ismeretek. Budapest, Média Hungária, 2000
 • Horváth, P., Az információtudomány történeti háttere. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2001.
 • Incze K., - Pénzes A., A reklám helye. Budapest, Stardust Publishing Kft., 2002.
 • Jelen, T., Innováció, marketing. Budapest, Kalangya Kkt., 1999.
 • Jenei, Á., Több, mint kukkolás. Interjú Buda Béla pszichiáterrel a valóságshow-król. Médiakutató 9. sz. 2002. tél.
 • Jürgen, H., A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Osiris Kiadó, 1999.
 • Kertész K., A média szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. A jogharmonizáció folyamata az audiovizuális szektorban. Médiakutató 2001. tavasz, 2. sz.
 • Kertész K., Jogharmonizáció az audiovizuális szektorban. A magyar médiaszabályozás legújabb fejleményei az EU-csatlakozás tükrében. Médiakutató 2003. tél, IV. évf. 4. sz.
 • Kiss É., A televízió káros hatásai az ifjúság fejlődésére. Család, gyermek, ifjúság, 1998, 1. sz.
 • Kolosi P.,A kereskedelmi televíziózás Magyarországon(Tudástár Sorozat). Corvina Kiadó,2006.
 • Koncz I. - Nagy A., A média pedagógiai és pszichológiai problémái. Pedagógiai Pszichológia II. Szentendre, 2002.
 • Kósa , É., Szülői részvétel a fiatalok médiahasználatában. In: Gabos E., (szerk.): A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra III. Nemzetközi Konferencia, Balatonalmádi.
 • KOBAK Könyvsorozat, 2006.
 • Kósa , É. – Nguyen Luu, L.A., - Goodwin, R.,- Nizharadze, G.,- Emelyanova,T., Bizalom és szociális támogatottság a rendszerváltás után. Alkalmazott Pszichológia, I.évf.No.3. 1999.
 • Kósa , É. - Vajda, Zs., Hasznos vagy káros? Fordulópont, I. évf. No.1. 1999.
 • Kósa , É., A média hatása az egészségre. – IN – Barabás, K.(szerk.), Egészségfejlesztés. - Alapismeretek pedagógusok számára. Medicína Kiadó, 2005.
 • Kósa , É., Televíziós hatások a serdülőkorúak szocializációjában. Magyar Pszichológiai Szemle, 2003.
 • Kósa, É., A média szerepe a gyerekek fejlődésében. Előadás a Mindentudás Egyetemén 2004. november 8-án. www.mindentudas.hu.
 • Kósa, É., Az éntudat és az énkép kialakulásának kezdetei. Óvodai Nevelés. XLIII.évf.10.sz. 1990.
 • Kósa, É., Az éntudat kialakulása, az énfejlődés első kritikus szakasza. Budapest, TIT Pszichológiai Választmányának kiadása, 1980.
 • Kósa, É., Az erkölcsi viselkedés – erkölcsi tudat. Óvodai Nevelés, XXXVI. évf. 7-8.sz. 1983.
 • Kósa, É., Az önkontroll fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvodáskorban. I. Óvodai Nevelés. XXXV. évf. 12.sz., 1982.
 • Kósa, É., Az önkontroll fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvodáskorban. II. Óvodai Nevelés, XXXVI. évf. 1.sz. 15-18., 1983.
 • Kósa, É., Szocializáció. Óvodai Nevelés. XLIII. évf.7-8.sz. 1990.
 • Kósa, É. - Berta, J., Serdülők értékvizsgálata: Értékvizsgálat a médiahasználat fügvényében. In: Gabos E., (szerk.): A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra III. Nemzetközi Konferencia, Balatonalmádi. KOBAK Könyvsorozat, 2006.
 • Kósa, É., - Ritoók, M., Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény pedagógia- és tanárszakos hallgatók számára. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.
 • Kósa, É., - Vajda, Zs., Szemben a képernyővel. Az audiovizuális média hatása a személyiségre. Budapest, Eötvös Kiadó, 1998.
 • Kósa, É., A felnőtté válás útján. – IN – Tőzsér, E. (szerk.), Hit és élet. Új Ember Kiadó, 2005.
 • Kósa, É., A gyermek és a média kapcsolat a szocializáció kontextusában. Kandidátusi értekezés, 1993.
 • Kósa, É., A média szocializációs hatásai. In: Kollár, K. - Szabó, É.(szerk.), Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris, 2004.
 • Kósa, É., A médiafogyasztók tudatosságának jelentősége. In: A média hatása a fiatalokra és a gyerekekre. ORTT - GYMSZ kiadványa, 1998.
 • Kósa, É., A szociális fejlődés alapkérdései. In: Oláh, A., - Bugán, A., Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2001.
 • Kósa, É., A szülők és nevelők részvétele a fiatalok médiahasználatában. In: Tordainé Vida, K., (szerk.), Ifjúság, munka, kultúra. Esztergom, VJRKTF, 2005.
 • Kósa, É., Effects of TV on adolescents’ socialization process. Applied Psychology in Hungary, 2001/2002/3-4., 2002.
 • Kósa, É., Mass media and identity development in adolescence. In: Fülöp, M., - Ross, A. (eds.), Developing identities among adolescents. Storke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA, 2005.
 • Kósa, É., Média és agresszió. A gyermeki agresszió kezelése. Országos Gyermekvédelmi Konferencia Kiadvány, Eger. 41-43, 2006.
 • Kósa, É.,A média szerepe a gyerekek fejlődésében. – IN – Mindentudás Egyeteme, 5. kötet. Kossuth Könyvkiadó, 2006.
 • Kotler, P., Marketing menedzsment. Budapest, KJK-Kerszöv, 2004.
 • Kovács, A. B., Film és elbeszélés. Budapest, Korona Kiadó, 1997.
 • Kovács, I., Robogás a nyárba – Írások a lengyel filmről. Budapest, Rejtjel Kiadó, 1998.
 • Kőrösné dr. Mikis Márta: A pedagógusok felelőssége és lehetősége a gyermekek informatikai nevelésében. A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban, AKTI, Budapest 2007.
 • Kőrösné dr. Mikis Márta: Pedagógiai pillantás a gyermekkori médiahasználatra. Balatonalmádi 2007.
 • Lastergo, C. - Festa, F., Nézz, láss, kérdezz. 3. kötet: Tömegkommunikáció. Budapest, Gondolat Kiadó, 1993.
 • Lastrego, C. - Testa, F., A tömegkommunikáció. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
 • Lázár, J., A kommunikáció tudománya. Budapest, Balassi, 2001.
 • Luis, B., Andalúziai kutya. Budapest, Áron Kiadó, 2003.
 • Magyar, B., A magyar némafilm története. Budapest, Palatinus, 2003.
 • Marx, J., A kétdimenziós ember – A játékfilm dramaturgiája. Budapest, Vince Kiadó és Kereskedelmi Kft., 2003.
 • Mast, C., Az újságírás ábécéje. Budapest, Greger-Delacroix, 2000.
 • McLeish, B. J., Sikeres marketing – stratégiák nonprofit szervezetek részére. Budapest, Co-nex Training, 1997.
 • McQuail, D., A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
 • Mónus, Á., Public Relations: a bizalomépítés művészete. Budapest, Edge 2000 Kft., 2003.
 • Móricz É., Reklámpszichológia. Budapest, BKE, 1999.
 • Németh, M. - Fazekas I. – Harsányi, D., A marketingkommunikáció alapjai. Budapest. KF, 1999.
 • Nguyen Luu, L.A., - Kósa, É., Goodwin, R., - Nizharadze, G., Emelyavona, T., Szociális támogatottság a médiaanalízis tükrében. Alkalmazott Pszichológia, I.évf.No.4.5-19. 1999.
 • Nowell-Smith, G., Új Oxford Film Enciklopédia. A film világtörténetének kézikönyve. Budapest, Glória Kiadó, 2004.
 • O’Sullivan, Tim – Dutton, Brian – Rayner, Philip, Médiaismeret. Budapest, Korona, 2002.
 • Ogilvy, D., A reklámról. Budapest, Park Kiadó, 1997.
 • Pálfy G. I., A valóság vonzásában. Budapest, Püski Kiadó, 2003.
 • Pelejtei, T., Public relations. Budapest, 1998.
 • Pirityi, S., A nemzeti hírügynökség története. 1880-1996. Budapest, MTI Kiadói Kft., 1996.
 • Price, Monroe E., A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Budapest, Magvető Kiadó, 1998.
 • Ranschburg J., Agresszió a gyermekekben - agresszió a képernyőn. Élet és Irodalom 2000. december 8. 11. l.
 • Rozgonyi-Borus, F., Számítástechnika-történet – www.abax.hu/inlap/sztori/
 • Salamon, J., A pszichikum fejlődésének alaptörvényei. – IN – A nevelés pszichológiai alapjai.
 • Salánki Á. (szerk.), A reklámról – ma – Magyarországon. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2001.
 • Sas I. : Az ötletes reklám –Útikalauz a kreativitás birodalmába .Kommunikációs Akadémia Könyv., 2007
 • Sas István: Igenis, hülyék vagyunk! Kreatív, 2008.április.
 • Sas István: „A reklám hatalma”. A befolyásolás felelőssége.
 • Simon A. - Vándor Á. (szerk.), A gyufacímkétől az online hirdetésig. A magyar reklám 25 éve, 1975-2000. Budapest, Geomédia Szakkönyvek, 2000.
 • Sükösd M. - Erdős, I., Mobilmarketing, - hírszolgáltatás és - közösségépítés; az sms -tartalomszolgáltatás trendjei. Médiakutató, 2004. nyár.
 • Svennik, H., Média a harmadik évezred küszöbén. Forradalmak a kommunikációban. Médiakutató 5. sz. 2003.
 • Szabó G., Filmes könyv – Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo, 2002.
 • Szeles, P., Public Relations a gyakorlatban. Budapest, Geomédia Kiadó Rt., 1999.
 • Szíjártó, I., A Mozgóképkultúra-terjesztés módszertana. www.mek.iif.hu
 • Szilády, Sz. - Baranyai, E., A kiskorúak védelme és a televízió. Általános iskolások szülei a kiskorúakra ártalmas televíziós tartalmakról. Médiakutató 8. sz.
 • Szilágyi, G., Elemi képtan elemei. Budapest, Magyar Filmintézet, 1999.
 • Szilády Szilvia: Audiovizuális gyermek-és ifjúságvédelem az EU tagországaiban: ahány ház, annyi szokás. Készült az ORTT megbízásából 2001.
 • Szilády, Sz., Erőszak és brutalitás a magyar televíziós műsorkínálatban. JEL-KÉP, 1999.
 • Szilády Szilvia: Kinek a szex – kinek az erőszak, avagy a választás szabadsága és a szabályozás lehetőségei.
 • Szilády Szilvia: A kiskorúak védelmére vonatkozó szabályozás hatósági kontrollja
 • Szilády Szilvia: Kispesti konferencia 2004.
 • Szilády Szilvia: Szabályozási alternatívák külföldön és itthon 2001.
 • Szilády Szilvia – Baranyai Eszter: Az „erőszak-ellenesség” tematikája a földfelszíni terjesztésű televíziós csatornák „nem-zenés-fikciós” napközbeni műsorkínálatában
 • Szilády Szilvia – Baranyai Eszter: Az erőszak jelenléte a műsorkínálatban a nézők szemszögéből. Felderítő kutatás 2003.
 • Szilády Szilvia – Baranyai Eszter: A tv2, az RTL Klub és az MTV bulvár műsorainak tematikus tartalomelemzése 2004.
 • Tannenbaum, P.M., A televíziózás szociálpszichológiája. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1985.
 • Tardos R., Az internet terjedése és használata Magyarországon 1997-2001. Jel-kép 2003. 1. sz.
 • Terestyéni T., A magyarországi országos tévécsatornák műsorkínálata 2003-ban. Jel-kép 2004. 1. sz.
 • Terestyéni T., A magyarországi televíziós műsorkínálat változása a nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes évek végéig. Jel-kép 1999. 1. sz.
 • Toscani, O., Reklám, te mosolygó hulla. Budapest, Park Kiadó, 1999.
 • Tóth, K., Szituációs komédia – egy sajátos televíziós műfaj és magyar változatai. Tudásmenedzsment 1. sz. (április), 2000.
 • Vágvölgyi B. A., Tarantino mozija. Budapest, Jonathán Miller Kft., 2004.
 • Vajda, Zs. - Kósa , É., Neveléslélektan. Osiris, 2005.
 • Vetró, Á. – Csapó, Á., A televízió és a gyermek. Budapest, Animula Egyesület, 1991.
 • Werner, A., A tévé-kor gyermekei. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.
 • Wille, H. H., A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1998.
 • Zalán, V., Filmrendező portrék. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
 • Zalán, V., Magyar filmrendező portrék. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
 • Zeff, R. – Aronson, B., Reklám az interneten. Budapest. Geomédia, 2000.
 • Zsolt P., Médiaháromszög. Budapest, EU-Synergon Kft., 2001.
 • Zsolt, P., Médiaetika. Budapest, EU-Synergon Kft., 2001.
 

Vissza a tudástárba